ज्ञानोदय विद्यामंदिर भक्तिधाम प्रल्हादपूर

 • व्यवस्थापन समिती :

  मानद संचालिका:- श्रीमती वत्सलाबाई गंधे

  अ.क नाव पद गाव
  श्री. पंडितराव वासुदेवराव मोहोड अध्यक्ष चांदुर बाजार
  2 श्री. बाबासाहेब नामदेवराव लंगोटे उपाध्यक्ष चांदुर बाजार
  3 श्री. पांडुरंगजी वासुदेवरव पिसे कार्यद्यक्ष चांदुर बाजार
  श्री. हरिहरराव बाबारावजी कुचे कोषाध्यक्ष अमरावती
  श्री. विनायकराव कृष्णराव खांडे सचिव चांदुर बाजार
  श्री. दिपकराव केशवराव कळमखेडे सहसचिव चांदुर बाजार
  श्री . माधवराव राघोबाजी राऊत सदस्य चांदुर बाजार
  श्री. डॉ. प्रकाशराव मेघश्यामजी इंगोले सदस्य बोराळा
  श्री. प्रभाकर वासुदेवराव भट सदस्य चांदुर बाजार
  १० श्री. गोवर्धनराव जानरावजी मोहोड सदस्य धामनगाव गढी
  ११ श्री.अशोकराव गोपालराव महुरकर सदस्य देऊरवाडा
  १२ श्री.सतीश बाळकृष्णराव पाटील सदस्य बोराळा
  १३ श्री. अभिजीत वसंतराव बोंडे सदस्य चांदुर बाजार
  १४ सौ.ममता मेघश्यामजी इंगोले सदस्य बोराळा
  १५ सौ. महानंदा गणेशराव गुडधे सदस्य चांदुर बाजार
  Run By Sant Shri Gulabrao Maharaj Seva Sanstha,Borala R.N.F.1929 AMT.

  Dnyanodaya Vidyamandir Bhaktidham,Pralhadpur Tq.Chandur Bazar,Dist.Amravati Teaching & Non-Teaching Staff (Primary-6th to 8th)

  अ.क नाव पद शिक्षण
  महानंदा ग. गुडधे मुक्खध्यापक B.Sc B.Ed
  2 अश्विनी बी. भाकरे शिक्षिका M.A.B.Ed
  3 मनीष डी . मोहोड शिक्षक B.A B.Ed
  वर्षा म . कावडे शिक्षिका M.A B.Ed
  भावना न . धर्माळे शिक्षिका M.A B.Ed
  शील्पा ज . शेळके शिक्षिका B.Sc B.Ed
  संदिप व. भुयार शिक्षक M.A B.Ed

  Special Teacher

  अ.क नाव पद शिक्षण
  गिरीश ल. शहाणे शिक्षक M.A.B.Ed
  2 महेंद्र अ. वहाने शिक्षक B.P.Ed
  3 शीतल राऊत शिक्षिका DTEd.ATD

  Non-Teaching

  अ.क नाव पद शिक्षण
  अर्जुन ब. मोहोड S.S.C
  2 ममता ड. भेले हेल्पर S.S.C
  3 उमेश बुल चौकीदार S.S.C

  List of Teacher’s Staff Pre- Primary 2016-2017

  अ.क नाव पद शिक्षण
  ममता मेघाश्यामजी इंगोले मुक्खध्यापक B.Sc.Bio(Mont)
  2 प्रज्ञा सुभाष सागने उपाध्यक्ष B.A(Mont)
  3 अनुराधा सुधाकरराव इंगोले समन्वयक Diploma in Agri
  अस्मिता दुधाट Nursery(A) सहाय्यक शिक्षक H.Sc.(Mont)
  मयुरी निंभोळकर Nursery(B) सहाय्यक शिक्षक H.Sc.D.Ed
  इशा बोबडे Jr.KG(A) सहाय्यक शिक्षक B.Sc.Bio(Mont)
  माधुरी हिवसे Jr.KG(B) सहाय्यक शिक्षक M.A(Mont)
  देवकी वटाणे Jr.KG(C) सहाय्यक शिक्षक B.A(Mont)
  अनुराधा इंगोले Jr.KG(D) सहाय्यक शिक्षक Diploma in Agri.
  १० प्रज्ञा काकडे Sr.KG(A) सहाय्यक शिक्षक B.A(Mont)
  ११ सपना श्रीवास Sr.KG(B) सहाय्यक शिक्षक B.com(Mont)
  १२ शिल्पा देशमुख Sr.KG(C) सहाय्यक शिक्षक B.A(Mont)
  १३ शनैना अढाऊ सहाय्यक शिक्षक B.A.B.Ed
  १४ अर्पिता राजेंद्र अढाऊ सहाय्यक शिक्षक B.A
  १५ सोनाली पांढुरंग ठाकरे सहाय्यक शिक्षक M.A
  १६ वैशाली देविदास ठाकरे सहाय्यक शिक्षक B.A(Month)

  Non-Teaching Staff

  अ.क नाव पद शिक्षण
  मेघा जितेंद्र चौधरी लेखापाल B.A.-D.T.P MS.C.I.T
  2 एकनाथ सुभाषराव लांडे लिपिक B.Com(1 apper), MS.C.I.T
  3 जोत्सना रामदास येवले हेल्पर H.S.C
  सुरेखा स. वांडकर हेल्पर H.S.C