||बोला पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञान देव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज कि जय||